Ανεξάρτητο Service και Τεχνική Υποστήριξη για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ (ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)
2 ΕΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3034/2002 (ΑΡΘΡΟ 4)

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/44/ΕΚ 25 Μαΐου 1999 [ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (17) & ΑΡΘΡΟ 5] ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Λήψη όλων των κάτωθι Εγγράφων σε μορφή PDF.ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3034/2002 (ΑΡΘΡΟ 4)

Μορφή .PDF: http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/N3043-2002.pdf

Μορφή .PDFΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ 25 Μαΐου 1999 [ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (17) & ΑΡΘΡΟ 5]

Πηγή: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex:31999L0044

Μορφή PDF: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0044&from=EL

Μορφή .PDFΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Εγγυήσεις και επιστροφές

Δωρεάν, 2ετής εγγύηση (νόμιμη εγγύηση) για όλα τα προϊόντα.

Πηγή: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_el.htm

Μορφή .PDFAPPLE - ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ APPLE ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Πηγή: https://www.apple.com/gr/legal/statutory-warranty/

Μορφή .PDFΕΛΕΓΧΟΣ "ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ" ΣΥΣΚΕΥΩΝ APPLE ΒΑΣΕΙ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ.

https://checkcoverage.apple.com