Ανεξάρτητο Service και Τεχνική Υποστήριξη για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656Συντήρηση MacΗ Συντήρηση του Mac σας περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις κάτωθι διαδικασίες κατά περίπτωση:


Αλλαγή Θερμοαγώγιμου Πολτού Επεξεργαστού και Κάρτας Γραφικών.

Αναβάθμιση Λειτουργικού Συστήματος.

Αυτοματοποιημένα Αντίγραφα Ασφαλείας των Δεδομένων.

Βελτιστοποίηση Συστημάτων Ψύξεως.

Δημιουργία Εφεδρικού Δίσκου Εκτάκτου Ανάγκης.

Εγκατάσταση Λογισμικού Αυτομάτου Εντοπισμού Μηχανικών Βλαβών Σκληρών Δίσκων.

Εγκατάσταση Λογισμικού Εντοπισμού Κακόβουλου Λογισμικού.

Έλεγχο Αστοχίας Υλικού.

Έλεγχο για Κακόβουλο Λογισμικό και Αφαίρεσή του εάν υπάρχει.

Έλεγχο Σκληρών Δίσκων για Κατεστραμμένους Τομείς επί της Επιφανείας των Δίσκων.

Έλεγχο Σκληρών Δίσκων για Σφάλματα στην Συνοχή και την Δομική Ακεραιότητα των Δεδομένων.

Έλεγχο Σκληρών Δίσκων για Σφάλματα στην Χαρτογράφηση των Δεδομένων.

Εξωτερικό και Εσωτερικό Καθαρισμό Mac.

Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση Εφαρμογών.

Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση Λειτουργικού Συστήματος macOS, Mac OS X και Mac OS 9.