Ανεξάρτητο Service και Τεχνική Υποστήριξη για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656Αναφορά Κλοπής MacΕάν κλαπεί το Mac σας προβείτε άμεσα στις κάτωθι ενέργειες:

1) Υποβάλετε μήνυση κατά αγνώστων γιά την κλοπή, αναφέροντας στην μήνυση τον Σειριακό Αριθμό, τον τύπο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Mac. Πολλές φορές οι κλέπτες συλλαμβάνονται και τα κλοπιμαία επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Εάν είχατε εγκατεστημένα αντικλεπτικά προγράμματα όπως το Find My Mac, το Pray ή το Undercover, κλειδώστε το Mac σας και δώστε στις αρχές ότι στοιχεία έχετε συγκεντρώσει.

2) Επειδή η Apple δεν έχει αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, ενημερώστε τον εξουσιοδοτημένο διανομέα προϊόντων της Apple στην Ελλάδα, την iSquare.

3) Καταχωρήστε την κλοπή στην διεθνή βάση κλαπέντων Mac του Apple Serial Number Info.